سعید مسلم – احقاف آیات ۲۱ تا ۲۸، حشر ۲۰ تا آخر، مطففین ۱۸ تا ۲۸

سعید مسلم – احقاف آیات ۲۱ تا ۲۸، حشر ۲۰ تا آخر، مطففین ۱۸ تا ۲۸
پ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.