پ

محمدمهدی بحرالعلوم، مسئول دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم، در حاشیه برگزاری دوره تربیت ممتحن حفظ قرآن کریم گفت: در حال حاضر حدود دوسال آزمون های عمومی حفظ در سازمان تبلیغات اسلامی و با همکاری مؤسسات مردمی در سطح کشور حال برگزاری بوده که حافظان از یک جزء تا حفظ کل پس از مراجعه به درگاه اینترنتی https://hefz.telavat.ir و طی مراحل آزمون و بررسی کیفیت آزمون ها توسط ممتحنین مدارک خود را دریافت کرده اند.

مسئول دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم در تشریح دوره، بیان کرد: در این دوره‌ها به توضیح مفصل آئین‌نامه پرداخته تا افراد با گره‌ها و نکات مهم آشنا شده و با انجام کارورزی و برگزاری آزمون نهایی، افرادی که حد نصاب نمره را کسب نموده‌اند به عنوان ممتحنین مجاز آزمون‌های عمومی انجام وظیفه کنند.

بحرالعلوم با اشاره به شرکت حدود ۳۰ نفر از آقایان و بانوان از سطح استان، اظهار کرد: آزمون های حفظ قرآن سالهای متمادی در کشور برگزار شده، لذا با توجه به راه‌اندازی آزمون‌های عمومی ما نیازمند تعداد بیشتری از ممتحنین در شهرستان‌ها بوده تا ارزیابی صحیحی منطبق بر آئین‌نامه از آزمون‌های حفظ داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ما معضلی به نام تثبیت نداریم، ادامه داد: حفظ قرآن محصول تلاوت مستمر بوده و هم مقدمه تلاوت مستمر، و آنچه که قرآن بدان دستور داده است تلاوت ما تیسر قرآن بوده که مداوت بر آن سبب ماندگار حفظ می‌شود لذا در حفظ ما معضلی به نام بی برنامگی، تنبلی و … داریم.

مسئول دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم و حافظان قرآن با اشاره به اینکه هدف از حفظ، ارجاع به قرآن در مواقع مختلف بوده، گفت: هر چیزی از محفوظات که به آن مراجعه نشود کمرنگ می‌شود، لذا حفظ قرآن حفظ دقیقی بوده که با کمترین و کوچکترین فراموشی و اشتباه معنای آن تغییر می‌کند بنابراین با ممارست و تمرین، صلابت آن حفظ خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.