جزئیات رفع موانع تأسیس و ثبت تشکل‌های قرآنی/ خانه‌های قرآن شناسه ملی می‌گیرند

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به جزئیات تفاهم‌نامه همکاری سازمان دارالقرآن الکریم و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این تفاهم‌نامه موانع تأسیس و ثبت تشکل‌های قرآنی را رفع و کاغذبازی و رفت‌و برگشت‌های متعدد پستی را به کلی حذف خواهد کرد.

حفظ قرآن؛ محصول و مقدمه تلاوت مستمر است

مسئول دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم گفت: حفظ قرآن محصول مستمر تلاوت و مقدمه آن بوده و آنچه که قرآن بدان امر کرده که مداوت بر قرآن سبب ماندگاری در حفظ می‌شود لذا در حفظ ما معضلی به نام بی‌برنامگی، تنبلی و ... داریم.

اخبار معاونت‌ها

اخبار معاونت‌ها
آموزش و سنجش
ارتباطات و توسعه مشارکت‌ها
برنامه ریزی و توسعه فناوری
دبیرخانه حفظ قرآن کریم
نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم