اخبار استان‌ها آرشیو

قم آرشیو

نشست مشترک مسئولین قرآنی تبلیغات اسلامی، اداره کل ارشاد و اتحادیه مؤسسات در قم

نشست مشترک مسئولین قرآنی تبلیغات اسلامی استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر عامل اتحادیه مؤسسات قرآنی قم با موضوع اعطای مدارک حفظ عمومی به حافظان قرآن کریم برگزار شد.
ادامه مطلب ...