مرور رده

بابل

مؤسسات قرآنی یکی از کانونهای مهم ترویج سبک زندگی قرآنی در جامعه هستند

حجت الاسلام اسماعیل رمضانی رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در بازدید و جلسه با اعضای هیأت مدیره مؤسسه سراج منیر گفت: مؤسسات قرآنی یکی از کانونهای مهم ترویج سبک زندگی قرآنی در جامعه هستند.
ادامه مطلب ...

از فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بابل تقدیر به عمل آمد

حجت الاسلام اسماعیل رمضانی رئیس اداره امور قرانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران گفت: جامعه فرهنگی و قرآنی استان قدرشناس زحمات پرسنل محترم نیروی انتظامی هستند، انجام تمامی فعالیت های دینی و مذهبی را در سایه سار امنیت امکان پذیر…
ادامه مطلب ...