سعید مسلم – ممتحنه آیات ۱۰تا آخر، اعلی، لیل، زلزال، اخلاص، فلق، ناس، فاتحه، بقره ۲۸۵ تا ۲۸۶

سعید مسلم – ممتحنه آیات ۱۰تا آخر، اعلی، لیل، زلزال، اخلاص، فلق، ناس، فاتحه، بقره ۲۸۵ تا ۲۸۶
پ

سعید مسلم – ممتحنه آیات ۱۰تا آخر، اعلی، لیل، زلزال، اخلاص، فلق، ناس، فاتحه، بقره ۲۸۵ تا ۲۸۶

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.