سعید مسلم – حدید آیات ۲۲ تا آخر، مجادله ۱ تا ۴، مزمل ۱ تا ۱۰، تکویر ۱ تا ۲۰

سعید مسلم – حدید آیات ۲۲ تا آخر، مجادله ۱ تا ۴، مزمل ۱ تا ۱۰، تکویر ۱ تا ۲۰
پ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.