پ

محسن اسدی، مدیرکل حوزه فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن الکریم زیرساخت نرم افزاری گفت: فرایندمحور بودن این زیرساخت به ما امکان می دهد که هر تعداد که سیستم و هر تعداد بسته برنامه ای که لازم داریم را در روی این نرم افزار پیاده کنیم. به عبارت دیگر، هر فعالیت جدید فرایند محوری تعریف شود، امکان ایجاد سیستم متناسب با آن در بستر نرم افزاری موجود فراهم است.

وی افزود: تیم فنی سازمان دارالقرآن الکریم با توجه به تعدد و تنوع فعالیت های سازمان دارالقرآن و با فرض اینکه دیگر بخش های سازمان تبلیغات و حتی بخش های قرآنی دیگر دستگاه ها هم ممکن است نیاز به پشتیبانی سامانه ای داشته باشند، در مرحله مطالعاتی و شناسایی نرم افزارهای موجود، با دقت زیادی عمل کرد و توانست بهترین نرم افزارهای موجود در کشور را شناسایی و به کارگیری کند. این بستر هم اکنون در صورت نیاز هر بخش از سازمان تبلیغات اسلامی و یا مراکز قرآنی دستگاه های حاکمیتی آمادگی دارد با کمترین هزینه و امکانات و در کمترین زمان ممکن نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه های مورد نیازشان به کارگیری شود.

اسدی اظهار داشت: بومی بودن نرم افرازهای مورد استفاده سازمان که هرگونه وابستگی را به خارج از کشور منتفی کرده، موجب شده در شرایط تحریم هیچ مشکلی در این زمینه نداشته باشیم. در حال حاضر بیش از ده سیستم متناسب با فعالیت های کنونی سازمان دارالقرآن بر روی این بستر نرم افزاری پیاده شده اند که از لحاظ صرف هزینه و زمان حقیقتاً در حد بسیار مطلوب بوده است.

چنین ویژکی های موجب گردیده که در بخش های قرآنی نهادهای حاکمیتی و نیز برخی بخش های سازمان تبلیغات اسلامی، توجه جدی به استفاده از ظرفیت سازمان دارالقرآن در حوزه برنامه ریزی ساخت یافته صورت گیرد که یکی از علل اختصاص دبیری کمیته ساماندهی و یکپارچه سازی سامانه های امور قرآنی به سازمان دارالقرآن از سوی شورای توسعه همین طرفیت ها بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.