پ

سیدناصر حسینی رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان شمالی در نشست آموزشی مربوط به طرح ملی حفظ عمومی قرآن کریم و نحوه استفاده از سامانه ملی طراحی شده در این خصوص اظهار کرد: به منظور آغاز به کار و نحوه استفاده از سامانه های حفظ عمومی قرآن کریم، جلسه هماهنگی با مدیران مراکز مجاز اخذ آزمون به صورت برخط برگزار شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان شمالی اظهار داشت: در این نشست، جهت بهرمندی از امکانات سامانه های حفظ عمومی قران کریم جهت استفاده موسسات و خانه های قرآن دخیل در این طرح، توضیحات لازم و آموزش های مربوطه ارائه شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.