استاد محمود بجیرمی سوره قلم ۴۸ تا آخر، حاقه ۱ تا ۲۴، علق ۱ تا ۱۴، قدر، حمد

استاد محمود بجیرمی سوره قلم ۴۸ تا آخر، حاقه ۱ تا ۲۴، علق ۱ تا ۱۴، قدر، حمد
پ

 

استاد محمود بجیرمی سوره قلم ۴۸ تا آخر، حاقه ۱ تا ۲۴، علق ۱ تا ۱۴، قدر، حمد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.