استاد شحات محمد انور – سوره قمر آیات ۴۹ تا آخر، سوره رحمن ۱تا۳۴، تکویر، انفطار، قریش

استاد شحات محمد انور – سوره قمر آیات ۴۹ تا آخر، سوره رحمن ۱تا۳۴، تکویر، انفطار، قریش
پ

استاد شحات محمد انور – سوره قمر آیات ۴۹ تا آخر، سوره رحمن ۱تا۳۴، تکویر، انفطار، قریش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.