استاد شحات محمد انور سوره قصص آیات ۸۳ تا آخر، سوره قریش، سوره فاتحه، سوره بقره ۱ تا ۲

استاد شحات محمد انور سوره قصص آیات ۸۳ تا آخر، سوره قریش، سوره فاتحه، سوره بقره ۱ تا ۲
پ

استاد شحات محمد انور سوره قصص آیات ۸۳ تا آخر، سوره قریش، سوره فاتحه، سوره بقره ۱ تا ۲

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.