پ

سید جعفر صادقی معاون برنامه ریزی و توسعه فناوری سازمان دارالقرآن الکریم در خصوص آزمون های حفظ عمومی اظهار کرد: با توجه به مسئولیت ادارات کل تبلیغات اسلامی به عنوان دبیرخانه استانی آزمونهای حفظ عمومی، در سال جاری، عنوان جدید بدین منظور در سرفصل برنامه های استانها در حوزه امور قرآنی اضافه خواهد شد.

وی گفت: طبق آیین نامه مصوب ستاد راهبری حفظ قرآن کریم، برگزاری این آزمونها در سطح کشور بر عهده مؤسسات و تشکل ها واجد صلاحیت گذاشته شده که باید نسبت به انجام امور اجرایی و هماهنگی های مربوطه اقدام کنند، اما همه این اقدامات نیازمند راهبری و نظارت در سطح استان است؛ لذا در سال جاری ردیف برنامه ای جدیدی با همین هدف در برنامه های استانی در نظر گرفته خواهد شد.

سید جعفر صادقی اظهار داشت: اجرای این آزمونها توسط مؤسسات و تشکل ها، با همیاری و مشارکت متقاضیان صورت می گیرد، اما برای امور راهبری، هماهنگی و نظارتی بودجه حمایتی اختصاص خواهد یافت و از آنجا که برگزاری این آزمونها، در راستای منویات مقام معظم رهبری و با هدف تحقق خواسته معظم له در تربیت میلیونی حافظان قرآن کریم پیش بینی شده است، سازمان دارالقرآن الکریم به عنوان راهبر این طرح هم به ایجاد زیرساختهای نرم افزاری لازم مبادرت کرده و هم از لحاظ برنامه و بودجه نیز به این موضوع اهتمام ویژه دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.